Algemene voorwaarden

Solexverhuur Woudenberg 

Zeisterweg 53

3931 ME Woudenberg

telefoon: 06 22040010

 

Algemene voorwaarden 

Artikel 1: De huurder wordt geacht de Solex in goede staat te hebben ontvangen. Solexverhuur Woudenberg wordt geacht de Solex in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de Solex in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt. Voor 6 personen of meer € 250,- en minder dan 6 personen € 100,-. 

Artikel 2: 

a. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de Solex contant aan Solexverhuur Woudenberg voldoen. 

b. Het rijden van een Solex is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een rijbewijs dan wel bromfietscertificaat. 

Artikel 3: Solexverhuur Woudenberg is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Solexverhuur Woudenberg op aanvullende schadevergoeding. 

Artikel 4: Solexverhuur Woudenberg is ten alle tijde gerechtigd om de gehuurde Solex na vermeend misbruik in te nemen. 

Artikel 5: Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Solex, daar deze door Solexverhuur Woudenberg niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. 

Artikel 6: De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde Solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. 

Artikel 7: Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

Artikel 8: Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden, bij latere terugbezorging worden evenredig kosten in rekening gebracht. 

Artikel 9: Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden: a) Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen. b) De trottoirbanden op en af te rijden. c) Met de Solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen. d) Een of meerdere personen te vervoeren. 

Artikel 10: Het huren van de Solex geschiedt op eigen risico. Solexverhuur Woudenberg is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. 

Artikel 11: Het is verboden tijdens de huur van de Solex, met twee of meerdere naast elkaar te rijden.

 
Actueel

Staphorster variant op de Solex!

Dat maken we niet iedere dag mee: dames in klederdracht op de Solex. Maar recent hebben vier in authentieke Staphorster dracht gestoken dames een tour gereden door de omgeving van Woudenberg. Dat is niet onopgemerkt gebleven, we kregen van heel veel mensen reacties!


Nieuw: teambuilding op de Solex!

Solexverhuur Woudenberg introduceert een nieuw arrangement: Tour & Team. Onder leiding van een ervaren, professionele coach gaat uw team aan de slag met uitdagingen, opdrachten en vraagstukken. Deze staan allemaal in het teken van samenwerking en onderlinge communicatie. Natuurlijk is een Solextour onderdeel van het arrangement, maar deze is uitgebreid met een aantal opdrachten en instructies. Meer informatie? Klik hier!
 


Op de Solex naar de Grebbelinie

De Grebbelinie is een gebied waar veel Nederlandse historie is geschreven. Er is tussen Woudenberg en Scherpenzeel een interessant bezoekerscentrum mét de mogelijkheid om een rondleiding te maken, onder leiding van een ervaren gids. Omdat dit centrum met de Solex binnen een uur te bereiken is, kunt u een mooie combinatie maken met een historisch leuke Solextocht én een boeiende kennismaking met de Grebbelinie.


Steeds meer bedrijfsuitjes op de Solex

Al enkele jaren neemt het aantal bedrijfsuitjes op de Solex toe bij Solexverhuur Woudenberg. En dat is geen wonder, want juist het touren op de Solex is een activiteit waarbij medewerkers letterlijk samen optrekken. Er is alle tijd om gezellig bij te praten met collega's die je wellicht wat minder vaak spreekt. Vanzelfsprekend zijn de Plusarrangementen van Solexverhuur Woudenberg bij uitstek geschikt voor een bedrijven en afdelingen. Belangrijk: reserveer tijdig, zeker als u met een wat grotere groep wilt toeren of bijzondere wensen heeft.


Meer nieuws? Klik hier!