Algemene voorwaarden

Solexverhuur Woudenberg 

Zeisterweg 53

3931 ME Woudenberg

telefoon: 06 22040010

 

Algemene voorwaarden 

Artikel 1: De huurder wordt geacht de Solex/e-chopper in goede staat te hebben ontvangen. Solexverhuur Woudenberg wordt geacht de Solex/e-chopper in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de Solex/e-chopper in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt. Voor 6 personen of meer € 250,- en minder dan 6 personen € 100,-. 

Artikel 2: 

a. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Solex/e-chopper toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de Solex/e-chopper contant aan Solexverhuur Woudenberg voldoen. 

b. Het rijden van een Solex/e-chopper is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een rijbewijs dan wel bromfietscertificaat. 

Artikel 3: Solexverhuur Woudenberg is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Solexverhuur Woudenberg op aanvullende schadevergoeding. 

Artikel 4: Solexverhuur Woudenberg is ten alle tijde gerechtigd om de gehuurde Solex/e-chopper na vermeend misbruik in te nemen. 

Artikel 5: Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Solex/e-chopper, daar deze door Solexverhuur Woudenberg niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. 

Artikel 6: De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde Solex/e-chopper verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. 

Artikel 7: Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Solex/e-chopper aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

Artikel 8: Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden, bij latere terugbezorging worden evenredig kosten in rekening gebracht. 

Artikel 9: Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden: a) Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen. b) De trottoirbanden op en af te rijden. c) Met de Solex/e-chopper tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen. d) Een of meerdere personen te vervoeren. 

Artikel 10: Het huren van de Solex/e-chopper geschiedt op eigen risico. Solexverhuur Woudenberg is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. 

Artikel 11: Het is verboden tijdens de huur van de Solex/e-chopper met twee of meerdere naast elkaar te rijden.

 
Actueel

Nu ook e-choppers!

Solexverhuur Woudenberg verhuurt in het komende seizoen naast de nostalgische Franse Solex-brommertjes ook supermoderne Spyder e-choppers. Roel en Coby van de Lagemaat hebben bij importeur Spyder Wheelz twintig exemplaren besteld die medio maart binnenkomen. “Het rijden op een e-chopper is qua snelheid en gemak vergelijkbaar met de Solexen en ook bij deze choppers is het dragen van een helm niet nodig. Het is een ideale manier om te genieten van de prachtige natuur op de Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei”, vertelt Roel van de Lagemaat van het in Woudenberg gevestigde bedrijf. “Combiverhuur van e-choppers en Solexen is ook mogelijk omdat ze ongeveer even snel rijden”.

Waar de Solex vooral nostalgische gevoelens oproept, heeft de e-chopper een modern en stoer karakter. De ‘bike’ maakt gebruik van een stille elektromotor die een maximale snelheid van maximaal 25 km per uur geeft. Kenmerkend voor de e-chopper is het hoge stuur en de comfortabele ‘zit’: geen zadel maar een ‘seat’. Voor een nog meer ontspannen gevoel is er voor de voeten een treeplank. “We hebben er zelf op gereden en je toert er heel makkelijk mee weg. Instructie is bijna niet nodig”, zegt Coby van de Lagemaat, die niet kan kiezen wat leuker is: de Solex of de e-chopper. “Ze hebben allebei hun charmante kanten.”

In trek
De aanschaf van e-choppers is een stap naar een uitbreiding van het programma van Solexverhuur Woudenberg. Wat ruim tien jaar geleden bescheiden begon met enkele Solexen en steps, is stap voor stap uitgebreid. “We krijgen ieder jaar meer gasten en de belangstelling van zowel families, vriendengroepen als bedrijven neemt alleen maar toe. Die willen we nu met de e-choppers meer mogelijkheden bieden”, aldus Coby van de Lagemaat. Daarbij is de omgeving van Woudenberg ook steeds sterker in trek bij mensen vanuit heel Nederland. “Met onze Solexen en straks e-choppers kan men de bossen en landerijen ontdekken. Maar met de piramide, het Henschotermeer en horecavoorzieningen hebben we meer in huis dan we onszelf soms realiseren. Daarom werken we graag samen met andere ondernemers in Woudenberg en omgeving.”


Nieuw: teambuilding op de Solex

Solexverhuur Woudenberg introduceert een nieuw arrangement: Tour & Team. Onder leiding van een ervaren, professionele coach gaat uw team aan de slag met uitdagingen, opdrachten en vraagstukken. Deze staan allemaal in het teken van samenwerking en onderlinge communicatie. Natuurlijk is een Solextour onderdeel van het arrangement, maar deze is uitgebreid met een aantal opdrachten en instructies. Meer informatie? Klik hier!


Meer nieuws? Klik hier!